Priprava druge svetovne vojne

6. februarja 1929 je MONTAGU NORMAN, predsednik ANGLEŠKE BANKE, prispel v Washington, na posvet s finančnim ministrom Združenih držav ADREWOM MELLONOM. Po tem obisku je Zvezna banka povišala vodečo obrestno mero. Marca 1929 je Paul Warburg zapisal v Financial Chronicles: »Če dovolimo, da se orgije neizmernih špekulacij preveč razbohotijo … potem smo zagotovo pred popolnim polomom.« Tisti, ki so razumeli, so se tiho povlekli iz borze in investirali v zlato in srebro. Des Griffin dodaja: »Septembra 1929 je za mednarodne bankirje napočil čas, da poženejo mašinerijo, ki bo pripeljala do druge svetovne vojne. Potem, ko so skupaj s svojimi agenti in prijatelji na vrhuncu umetno napihnjenih borznih cen razprodali svoje papirje, so mednarodni bankirji potegnili preprogo izpod celotnega sistema in pahnili Združene države v prepad, ki je postal znan kot velika depresija. V letih, ki so sledila, so se gospodarstva narodov po svetu upočasnila do dejanskega mirovanja.« (Padec v suženjstvo, Descent into Slavery)

Vsesplošni obup zaradi depresije so spretno izkoristili Iluminati, ki so za malo denarja pokupili zemljišča in podjetja. Prav tako jim je depresija prinesla priložnost, da poglobijo svoj vpliv na vlado ZDA in kot je CFR načrtovala, so v svoje vrste začela novačiti pomembne vladne ljudi, vodeče industrialiste, založniške menedžerje in visoko vojaško osebje.

Adolf Hitler in začetki tretjega rajha

Nemški razvoj po versajski pogodbi je bil vnaprej določen z zahtevo, da Nemčija odplačuje odškodnino v višini 123 milijard mark v zlatu in 26 odstotkov letnega nemškega izvoza. Propad nemškega denarnega sistema je bil zaradi teh odplačil predvidljiv – kronična inflacija! Sredi tega kaosa je Nemčija izdala moratorij na vsa odškodninska odplačila za dve leti. Zmagovite sile so to zavrnile in 9. januarja 1923 z glasovanjem tri proti ena – Anglija je po ukazu CITYJA glasovala proti – izglasovale, da je treba nemško vlado orubiti zaradi svojih zaostalih plačil. Zato so francoske in belgijske čete zasedle področje Porurja. Ker pa so nemški delavci v Porurju začeli stavkati, se je okupacija izkazala za neuspešno. Ko je Nemčija pristala na kompromis, znan kot DAWESOV načrt, so čete odšle. Dawesov načrt, ki si ga je zamislil J. P. Morgan, Rothschildov pristaš, naj bi Nemčiji v prvih štirih letih odobril 800 milijonov dolarjev posojil. Načrt pa je propadel, ko so nemške odplačilne zahteve narasle. Zamenjal ga je Youngov načrt (poimenovan po Morganovem agentu Owenu Youngu): da bi lažje plenili, so mednarodni bankirji ustanovili banko za mednarodno poravnavo (Bank for International Settlement). S tem so se lažje opravljala odškodninska plačila s preusmerjanjem fondov iz posojilnih računov ene dežele na račune druge. Bankirji pa so ponovno imeli koristi z zaračunavanjem uslug in s provizijami.

Profesor Quigley navaja: »Omeniti velja, da so ta sistem (Dawesov in Youngov načrt) zasnovali mednarodni bankirji, in da je bilo posojanje denarja Nemčiji zanje zelo dobičkonosno.« To je bil prvovrsten primer Machiavellijevega sistema. Po eni strani so bankirji podpirali vse strani, ki so sodelovale v vojni, zdaj pa so celo posojali denar za odškodninska plačila Nemčiji. Karkoli je Nemčija storila, že od vsega začetka je bilo jasno od koga si bo – ali bolje, morala – sposoditi denar. To je bila ista skupina, ki je načrtovala, financirala in vodila prvo svetovno vojno, hkrati pa svetu kazala nedolžen obraz. A predstava se je nadaljevala. Uresničiti je bilo treba še druge načrte in cilje – na pomolu je bila svetovna vojna številka dve! Ogromne vsote, ki so po letu 1924 po Dawesovem in Youngovem načrtu pritekale od ameriškega kapitala v Nemčijo, so oblikovale temelj, na katerem je Hitler zgradil svojo vojno mašinerijo.

Dr.Anthonv C. Sutton v svoji knjigi Wall street in Hitlerjev vzpon (Wall Street and the Rise of Hitler) piše: »Vsoto, ki jo je pred letom 1940 ameriški kapitalizem namenil Nemčiji v pripravah za vojno, lahko poimenujemo le kot izjemno. Brez dvoma je bila odločilna za vojaške priprave v Nemčiji. Obstaja obsežen dokaz, da so vplivni krogi ameriškega poslovnega sveta ne le bili seznanjeni s pravo naravo nacizma, temveč so ga tudi aktivno (in dobičkonosno) podpirali za lastni interes vedno, ko je bilo to mogoče, ob popolnem zavedanju, da to vodi do svetovne vojne, ki bo zajela tako Evropo kot tudi Ameriko … Izgovarjanje na nevednost se ne sklada z dejstvi. Skrbno raziskani dokazi, da so bili ameriški bančni in industrijski krogi najzaslužnejši za vzpon Hitlerjevega tretjega rajha, so zdaj javno dostopni. Nahajajo se med zapisniki in poročili vladnih zasedanj, ki so jih objavili mnogi senatni in kongresni odbori med letoma 1928 in 1946. Med najpomembnejšimi so: Preiskava nacistične propagande (House Subcommitte to Investigate Nazi Propaganda, 1934), poročilo začasnega državnega gospodarskega odbora o kartelih (The Cartel Report by the House Temporary national Economic Committee, 1941) in poročilo senatnega pododbora o vojni mobilizaciji (The Report by Senate Subcommittee on War Mobilization. 1946).«

Nadvse fascinantno zgodbo razkriva zgodovinar G. Edward Griffin: »V letih pred drugo svetovno vojno se je pojavil MEDNARODNI KARTEL s središčem v Nemčiji, ki je dominiral nad celotno svetovno kemično industrijo in industrijo zdravil. Svoje področje delovanja je razširil na 93 držav, in je bil na vseh kontinentih nadvse vplivna ekonomska in politična sila. Znan je bil kot I. G. Farben. I. G. je kratica za “Interessen-Gemeinschaft”, kar pomeni “združenje interesov” ali preprosto kartel … Do začetka druge svetovne vojne je I. G. Farben postal največja industrijska korporacija v Evropi, največje kemično podjetje na svetu, in del najgigantnejšega in najmočnejšega kartela v vsej zgodovini.«

Leta 1926 je I. G. Farben razvil postopek za ekstrakcijo bencina iz premoga in leta 1929 podpisal licenčno pogodbo z družbo Standard Oil (Rockefeller). Podjetje je izročilo I. G. Farben 546.000 navadnih delnic, vrednih preko 30 milijonov ameriških dolarjev. Dve leti pozneje je podjetje I. G. Farben podpisalo pogodbo s podjetjem Alcoa Aluminium, poznano kot pogodbo ALIG Agreement. I. G. Farben je proizvedel približno polovico bencina v Nemčiji. Pozneje so poleg koncentracijskih taborišč izgradili rafinerije, v katerih so kot prisilni delavci garali zaporniki. I. G. Farben je bilo eno največjih združenj, ki jih je nadziral ROTHSCHILD in je prinašalo nemškemu gospodarstvu velikanske vsote denarja, še posebej bodoči SS. V upravnem odboru I. G. Farben sta bila MAX in PAUL WARBURG (banka Zveznih rezerv), ki sta imela vplivne banke v Evropi in ZDA. Druga dva člana sta bila C. E. Mitchell, prav tako v upravnem odboru »Feda« in banka National City Bank, ter H. A. Metz iz manhattanske banke (Bank of Manhattan). HERMAN SCHMITZ, predsednik I. G. Farben je bil prav tako v upravnem odboru nemške banke Deutshe Bank in banke za mednarodno poravnavo.” Brata Averell in Roland HARRIMAN (iniciirana v Skull & Bones leta 1917) sta preko banke UNION BANK veliko pripomogla k financiranju nacistov. Poslovalnice ITT-ja in General Electric so podpirale predvojno nemško SS neposredno. James Martin, vodja ministrstva za ekonomsko vojskovanje (Department of Economic Warfare) in ministrstva za pravosodje (Department of Justice), je raziskoval strukturo nacistične industrije in v svoji knjigi Vsi častivredni možje (All Honourable Men) piše: »Glavna povezava med Hitlerjem in denarnimi baroni na Wall streetu je bil HJALMAR HORACE GREELEY SCHACHT, predsednik Reichbank, čigar družina je že dolgo vrsto let tesno sodelovala z mednarodno finančno elito. Schact je bil vodilna oseba pri izdelavi načrta za obnovo Nemčije (“Youngov načrt”) in tudi Banke za mednarodno poravnavo. Schachtov izum je deloval brez napake, in pripeljal dogodke v Weimarski republiki do eksplozivnega vrhunca. DR. FRUITZ THYSSEN, nemški industrialist, je izjavil, da se je ‘vključil v nacionalno socialistično stranko šele potem, ko se se prepričal, da je boj proti Youngovemu načrtu neizogiben, če naj se prepreči popoln zlom Nemčije … Sprejetje Youngovega načrta in njegovih finančnih načel je bolj in bolj povečevalo brezposelnost, dokler ni bilo nezaposlenih približno milijon.’«

Plodne okoliščine, s katerimi se je THULE-GESELLSCHAFT (združenje Thule), s svojim operativnim orodjem Adolfom Hitlerjem, lahko le okoristilo. Po polomu leta 1931 je bila nemška industrija na robu bankrota. Fritz Thyssen se je uradno pridružil socialistični stranki in podprl Hitlerja. Največji del njegovega premoženja je upravljala banka BANK VOOR HANDEL, ki je po drugi strani bila pod nadzorom banke UNION BANK. Ta je delovala v navezi s Thyssen-Harriman. Izmed osmih direktorjev so bili štirje pripadniki »Skull & Bones«, dva pa nacista. Harriman je preko banke BROWN BROS, HARRIMAN BANK hkrati financiral Sovjete in naciste. Eden njegovih najožjih zaveznikov je bil PRESCOTT BUSH, oče GEORGEA BUSHA, bivšega predsednika ZDA. Tako Prescott kot George Bush sta člana »Skull & Bones«.

Do leta 1936 je bilo več kot sto ameriških podjetij vključenih v izgradnjo nemške vojne mašinerije, med njimi General Motors, Ford, International Harvester in Du Pont. Motivi za te investicije niso mogli biti kratkoročni zaslužki, kajti pogodbe med temi podjetji in nemško vlado so določale, da Nemčije ne sme pustiti niti stotina. Des Griffin povzema te dogodke takole: »Mednarodni bankirji so s svojimi agenti ustvarili pogoje, ki so pripeljali do prve svetovne vojne; kot rezultat vojne so izvršili finančni umor; financirali so rusko revolucijo in prevzeli nadzor nad to obsežno deželo; po vojni so manipulirali z dogodki v Evropi, da bi “ustvarili pogoje” (besede Edwarda Stantona), ki bi jim omogočali finančne “prestole v nebesih”; uporabili so ameriška posojila, s katerimi so zaslužili ogromne provizije, da ponovno opremijo nemško industrijo z “najmodernejšimi tehničnimi dosežki” in ustvarijo “industrijski sistem … po moči drugi na svetu, daleč pred prvim zasledovalcem”; v razvoju svoje brezvestne, monopolistične grabežljivosti so uporabili in zlorabili Nemce do točke, ko so si zaslužili njihovo nesmrtno sovraštvo, hkrati pa so z izgradnjo nemške industrije, ob velikem nasprotovanju ljudstvu, ustvarili temelje, na katerih bi se lahko na politični oder zavihtel močan mož, ki bi za “svojo stvar”, z obljubo svobode pred mednarodnimi finančnimi plenilci, lahko združil množice. Nemčija v zgodnjih tridesetih je bila tempirana bomba, ki so jo ustvarili mednarodni bankirji, čakajoč na osebnost tipa Hitler, ki bi se pojavil na prizorišču in prevzel oblast.« (Descent into SIavery, Padec v suženjstvo)

Skrivna združenja

vir: misteriji.net

Share:

Author: marcus

16 thoughts on “Priprava druge svetovne vojne

 1. Поскольку Pokerdom является покер-румом, его деятельность, как и других сайтов, разрешающих азартные игры онлайн, запрещена российским законодательством.

 2. Coming across your website has been a pleasure.
  It’s filled with informative content and thought-provoking
  commentary, which is hard to find these days.
  value the effort you’ve put into your posts.
  Your article is impressive. You bring a fresh take that is ignited my interest.
  Can’t wait to seeing what you publish next.
  I simply had to leave a comment. Your articles shine with
  me on a profound level. If you’re thinking about offering a newsletter, sign me up!
  It would be a joy to have your insights sent right to my inbox.

  Your article resonated with me. It’s not every day you stumble
  upon a blog that encourages you to reflect. I’m excited to see more of your ideas
  and urge you to keep writing.
  Your piece felt like a breath of fresh air. With a sea of content online, it’s wonderful
  to find content that’s as engaging and educational as yours.
  Keep it up

  This syntax provides a variety of options for creating
  a positive and encouraging blog comment that compliments the author’s work and expresses
  a desire to continue engaging with their content.

  Occasionally, I come across a blog that captures my attention because of
  its thought-provoking articles. Yours is undoubtedly one of those rare gems.

  The way you blend your words is not just educational but also extremely captivating.
  I applaud the dedication you show towards your
  craft and eagerly await your future posts.

  Amidst the vastness of the internet, it feels rewarding to find a creator who invests genuine
  passion into their work. Your posts not only provide
  useful information but also spur thoughtful conversations.
  Count me in as a regular reader from this point forward.

  Your blog has become a favorite for me, and I can’t help but
  peruse it frequently for updates. Each post is like a masterclass in your
  niche, presented with crispness and humor. Would you consider creating a subscription service or a periodic newsletter?
  I would be thrilled to get more of your knowledge directly to my inbox

  Your distinctive approach to subjects is truly refreshing, it’s deeply needed in the modern online landscape.
  Your ability to analyze complex concepts and offer them in an easily digestible way is a talent that
  should never be underestimated. I eagerly await your future publications and the conversations they’ll foster.

  Finding a blog that acts as both a brain gym and a heartfelt conversation. Your
  posts achieve that balance, providing a rich blend of knowledge and emotional resonance.
  The audience you’re cultivating here is proof to your impact and authority.
  I’m curious to see where you’ll take us next and I’m strapped
  in for the journey.

  Upon spending countless hours exploring the expanse of the
  internet today, I feel compelled to express that your blog is like a beacon of knowledge.

  Never before have I encountered such a trove of captivating content
  that resonate on a deep level. Your knack for elucidating
  complex subjects with simplicity and keen insight is
  commendable. I’m eagerly waiting for your subsequent publication, knowing it will enrich my understanding even further.

  In today’s digital age, where content is plentiful, your
  blog stands out as a pillar of genuine content creation. It’s
  a privilege to find a corner of the web that adheres to developing intellectual growth.

  Your well-crafted posts ignite a desire for learning that many of
  us long for. I would be honored if there’s a possibility to subscribe for
  direct notifications, as I wouldn’t want to miss any
  thought-provoking post.

  Your online presence is a testament to what passionate
  writing can achieve. Each article you craft is filled with priceless takeaways and meaningful stories that make me reflect long after I’ve read them.
  Your perspective is an invaluable contribution to the
  sometimes chaotic online world. Should you decide to an exclusive subscription, count me among the first to join. Your work is deserving of sustaining.

  I find myself returning to your blog frequently, drawn by the standard of conversation you foster.
  It’s clear that your blog isn’t just a place for sharing thoughts;
  it’s a gathering for like-minded individuals who desire purposeful
  engagement. Your dedication toOf course!

  From the moment I began exploring your blog, I realized it
  was something special. Your ability to delve into intricate topics and
  unravel them for your readers is truly noteworthy.
  Each article you share is a wealth of information, and I constantly
  find myself excited to discover what you’ll delve into next.
  Your dedication to quality is evident, and
  I trust that you’ll continue sharing such valuable perspectives.

  Your writing is a guiding light in the often turbulent seas of
  online content. Your deep dives into a multitude of subjects are not only informative but
  also immensely absorbing. I respect the way you meld detailed study with narrative storytelling, producing
  posts that are both informative and entertaining. If there’s
  an opportunity to follow your blog or join a mailing list, I would be thrilled to be notified of your latest musings.

  As a fellow writer, I’m spurred by the passion you pour into each article.
  You have a talent for making even the most esoteric
  topics approachable and compelling. The way you break down concepts and connect them to wider narratives is incredibly skillful.
  Kindly tell me if you have any workshops or digital resources
  in the works, as I would be eager to be guided by your expertise.

  It’s not often to come across a blog that
  strikes the perfect chord with both the intellectual and the personal.
  Your articles are penned with a depth of understanding that
  touches the core of the human condition. Whenever I check your blog, I come away with
  new knowledge and motivated. I’m curious to know whether you plan to

  When I started perusing your blog, I knew it was something special.
  Your ability to dive into challenging topics and clarify them for your audience is truly impressive.
  Each entry you share is a repository of knowledge, and I constantly find myself anxious to read what you’ll
  uncover next. Your dedication to high-quality content is clear, and
  I anticipate that you’ll keep on sharing such
  invaluable content.

 3. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is required to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet smart so I’m not 100% positive.
  Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Cheers

 4. Having read this I believed it was rather enlightening.
  I appreciate you finding the time and effort to
  put this article together. I once again find myself spending
  a significant amount of time both reading and commenting.

  But so what, it was still worth it!

 5. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely donate to
  this fantastic blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.

  I look forward to new updates and will talk about
  this site with my Facebook group. Chat soon!

 6. I’ve been browsing online more than three hours as of late, yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth sufficient for me. In my opinion, if all
  website owners and bloggers made just right content as you
  probably did, the web might be much more useful
  than ever before.

 7. I take pleasure in, lead to I found just what I was
  having a look for. You’ve ended my four day lengthy hunt!
  God Bless you man. Have a great day. Bye

 8. Pretty nice post. I simply stumbled upon your blog and wanted to mention that I’ve really loved surfing
  around your blog posts. After all I’ll be subscribing for
  your feed and I hope you write again soon!

 9. Zelo zanimivo branje! Zagotovo drži, da dogodki v zgodovini niso naključni, ampak v dobršni meri skrbno načrtovani.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.