Prva svetovna vojna z vidika Iluminatov

Na začetku 20. stoletja se je zdelo, da je na svetu mir. A za kulisami so tekle priprave za krvavi pokol, ki ga svet še dolgo ne bo pozabil. Iluminati so spoznali, da morajo, če hočejo svoj načrt za »novi svetovni red« uspešno uresničiti, povzročiti uničenje, ki nobene države ne bo pustil neprizadete. Večina zgodovinarjev soglaša, da je bil vzrok vojne dokaj banalen spor med Avstrijo in Srbijo. Atentat na avstrijskega prestolonaslednika, nadvojvodo Franca Ferdinanda in njegovo ženo Sofijo, ki ga je izvršil srbski nacionalist Gavrilo Princip, pripadnik skrivnega združenja »Črna roka« iz Sarajeva, je podžgalo prvo svetovno vojno.

Ta dogodek so izkoristile skrite sile za uresničitev svetovne vojne, ki jo je Albert Pike napovedal že štirideset let prej. Ker je potek vojne splošno znan, se bomo osredotočili na rusko stran. Kljub temu, da je imela najštevilčnejšo vojsko na svetu, je bila Rusija za kakršenkoli večji poseg preslabo oborožena. Preden se je bojevanje leta 1914 začelo, je KRONA v primeru vojne obljubila Rusiji svojo popolno podporo in vojaško pomoč. Ko se je vojna začela, se je ta pomoč zmanjšala na 10 odstotkov tiste pred vojno. Očitno so finančni monopolisti hoteli potisniti Rusijo v kar se da nevaren položaj, kar je bilo v popolnem soglasju s Pikeovim načrtom.

V času ko je na bojnih poljih pomrlo že na milijone Rusov, so ROTHSCHILDI s svojimi dejavnostmi nakopičili še dodatne probleme. Njihova prizadevanja – sledeč filozofiji Iluminatov, ki temelji na revščini in negotovosti – za uprizoritev revolucije, ki je sledila nemškemu porazu, so bila uspešna. Revolucija se je začela leta 1917, ko je bil car odstavljen in je bila postavljena začasno oblast, na čelu s knezom Georgyjem Luvovom. Vendar njegovi vladi ni uspelo preprečiti narodnega propada.

Tu bomo nadaljevali s poglavjem o ozadju boljševistične revolucije, potem ko je TROCKI s svojimi uporniki na SS Kristianiafjord in dvajsetimi milijoni dolarjev v zlatu zapustil New York. Ladjo – ki jo je najel JACOB SCHIFF – so 3. aprila 1917 pri Halifaxu v Novi Škotski zadržale kanadske oblasti. Kazalo je, da bo načrt Iluminatov propadel. A Jacob Schiff in njegovi iluminatski prijatelji iz vlade Združenih držav in Anglije so izkoristili svoj vpliv in potovanje se je kmalu nadaljevalo. Ko so prispeli v Evropo, je Trocki odšel v Švico, da bi se srečal z Leninom, Stalinom, Kaganovičem in Litvinovom, da bi se dogovorili za strateški načrt. Morda bi bilo zanimivo pripomniti, da so se voditelji in agenti vseh narodov vpletenih v vojno, srečali v nevtralni Švici. Po kongresu leta 1815 – po Napoleonovem porazu – so Švico obnovili. Konfederaciji je bila s strani evropskih sil za vse večne čase zajamčena nevtralnost.

OKRANA IN DELOVANJE V RUSIJI

Boljševiške revolucije nista podpirali le ZDA in Nemčija. OKRANA, nekdanja ruska tajna služba, ki jo je ustanovil poslednji car, je bila sestavljena iz mnogih organizacij, ki so izvrševale vse običajne naloge tajne službe, s tajnimi agenti, dvojnimi agenti, tajno policijo in agenti provokatorji. A Okrana je bila nadvse prevratna in zločinska skupina, in je Ilumionatom v dokajšnji meri olajšala njihovo delo.

Ogromne vsote denarje so se pretakale iz rok mednarodnih bankirjev, med drugimi od ALFREDA MILNERJA, ki je kasneje prevzel vodstvo skrivne Okrogle mize, do Okrane, ki se je že infiltrirala v boljševistično gibanje. Agenti Okrane so prodrli v najožje kroge boljševistične stranke in vodili mnoge njene aktivnosti. Infiltracija je bila tako močna, da so bili leta 1908 štirje od petih članov peterburškega komiteja agenti Okrane. Denar, ki je prihajal od mednarodnih bankirjev, so preusmerjali boljševikom, ki so na ta način lahko zadušili svoje najmočnejše nasprotnike, menjševike in socialistično stranko. Dva agenta Okrane sta bila urednika in finančna nadzornika časopisa Pravda, in sta ji pomagala pri njenih začetkih.

Prikriti Žid JOSEF STALIN (njegovo pravo ime je bilo Josip Visarionovič Džugašvili) naj bi prav tako bil pripadnik Okrane, kajti bil je pomemben vezni člen med carsko policijo in boljševiki.

Po odstavitvi carja leta 1917, je bila Okrana uradno razpuščena, a so jo ponovno ustanovili pod imenom ČEKA. Leta 1921 se je njeno članstvo podeseterilo. Leta 1920 se je ime spremenilo v GPU, potem v OGPU in leta 1934 v NKVD. Ruski sistem koncentracijskih taborišč, k je bil zgrajen pod Leninovim vodstvom in je dosegel svoj vrhunec s Stalinom, je vodil NKVD. Taborišča so bila del sovjetskega gospodarstva, in skoraj polovica zlata in kroma je bilo izkopano s prisilnim delom zapornikov. Do leta 1950 so taborišča vzela življenje približno štirim milijonom ljudi.

V prvi svetovni vojni je bilo ubitih približno 10 milijonov ruskih vojakov, če ne omenjamo milijonov civilistov. Do leta 1950 je komunistični režim pogubil še nadaljnjih 40 milijonov ljudi. Če seštejemo ti dve številki, dobimo toliko mrtvih, kot jih je živelo v nekdanji zahodni Nemčiji, in še to so le uradne ocene…

Končno je NKVD postala MGB in potem KGB, med letoma 1982 do 1992 največja tajna služba na svetu – z 90.000 uslužbenci in 175.000 varnostniki, ki so varovali mejo.

GOSBANK, ruska centralna banka, je delovala po istih pravilih kot ameriška zvezna banka. Denar je ustvarjala iz nič, in je predstavljala sen vsakega finančnega mogotca. Gosbank je še strožje nadzirala sovjetske finančne transakcije kot centralne banke na zahodu, kajti vse transakcije med sovjetskimi podjetji so se vršile preko banke Gosbank. Tako je Gosbank lahko nadzirala vse transakcije, v katere so bila vključena sovjetska podjetja.

Ruska nafta

Po boljševiški revoluciji je družba Standard Oil (Rockefeller) kupila od Rusov 50 odstotkov prostranih kavkaških naftnih polj, čeprav so bile uradno državna last. Leta 1927 je Standard Oil izgradil v Rusiji svojo prvo rafinerijo in z Rusi sklenil sporazum za prodajo njihove nafte na evropskem trgu, boljševike pa oskrbel s 75 milijoni ameriških dolarjev.

Balfourska deklaracija

Ustanovitev marionetnega režima pod vodstvom LLOYDA GEORGEA v Londonu, je prineslo vidne spremembe uradne politike do sionizma. To je navrglo visoke obresti, ko je minister za zunanje zadeve ARTHUR BALFOUR 2. novembra 1917 napisal LIONELU ROTHSCHILDU, ki so mu nedolgo pred tem podelili najvišji plemiški naziv, sledeče pismo:

»Spoštovani Lord Rothschild,
v veliko zadovoljstvo mi je, da vam lahko po pooblastilu vlade njenega veličanstva prenesem sledečo deklaracijo, ki izraža simpatijo sionističnim težnjam, in jih je obravnaval in odobril ministrski svet.
Vlada njegovega veličanstva z naklonjenostjo gleda na ustanovitev narodnega doma za židovsko ljudstvo v Palestini, in se bo po najboljših močeh trudila za dosego tega cilja, ob čemer pa je seveda popolnoma razumljivo, da ne bo storjenega ničesar, kar bi sprožilo kakršnekoli civilne ali religiozne pomisleke nežidovskih skupnosti v Palestini ali ogrozilo pravice in politični status, ki ga uživajo Židi v drugih deželah.
V veliko zadovoljstvo bi mi bilo, če bi z vsebino te deklaracije seznanili sionistično zvezo.
S spoštovanjem, Arthur James Balfour«

Zanimivo pri vsem tem je, da je v času, ko je bilo to pismo napisano, Palestina še vedno bila v rokah Turkov. Tako je Anglija obljubljala ozemlje drugi državi, čeprav je to pripadalo popolnoma tretji državi. Nekaj let pozneje so bili Turki poraženi, in Anglija je prevzela oblast nad Egiptom in Palestino, Francija pa nad Libanonom in Sirijo. Rothschildova naloga je bila, da uporabi svoj vpliv v ZDA in jo vplete v prvo svetovno vojno na strani zaveznikov, prav v času ko so zavezniki imeli precej težav z Nemčijo in Turčijo.

Glavnina sionistov je bila iz Berlina premeščena v New York, pod okrilje sodnika Louisa D. Brandeisa. Pomembna agenta ROTHSCHILDOVE BANKE sta bila polkovnik EDWARD M. HOUSE in BERNARD BARUCH. Zapomnite si ti imeni, kajti igrali bosta pomembni vlogi. BARUCH je služil v uspešni predsedniški kampanji WOODROWA WILSONA. Polkovnik HOUSE pa je bil Wilsonov najtesnejši svetovalec, in je sestavil kabinet, ki je ustrezal Rothschildovim interesom. Dejansko je vodil celoten State Department. Bilo je očitno, da je pod vplivom polkovnika Edwarda Mandella Housea Wilson postal popolna marioneta Rothschildov. To je jasno pokazal, ko ni z vetom glasoval proti resoluciji banke Zveznih rezerv, ter zahteval od kongresa, da se strinja z ameriškim sodelovanjem v vojni.

AMERIČANI SE TUDI »HOČEJO« BORITI

Zaradi »velikega pritiska javnosti« se je strinjal tudi kongres. Javnost so zmanipulirali z istimi tehnikami »družbenega prilagajanja«, ki jih je v WELINGTONOVI HIŠI razvila RIIA in so se že prej izkazale v Angliji. (Način »pranja možganov« je dobro opisan v knjigi Thomasa E. Beardena in v knjigi Prestona B. Nicholsa Projekt Montauk (The Montauk Project), posebno stol, zasnovan na raziskavah ITT.) V propagandi je pomagal tudi polkovnik House. Leta 1916 je uporabil svoj vpliv – skupaj z lastniki delnic Feda – , da s propagando in pomočjo predsednika Wilsona – Rothschildovo marioneto – prepriča ameriško javnost v njeno sveto dolžnost, da z uporabo demokracije reši svet. Kmalu zatem so šli Američani v vojno. Iluminati so prodali Woodrowa Wilsona ameriškemu ljudstvu z rekom, da predstavlja »novo svobodo«. Prva svetovna vojna je bila za iluminatske bankirje zelo dober posel. Bernard Baruch, ki je postal predsednik Odbora za vojno industrijo (War Industries Board), je povečal svoje premoženje iz milijona ameriških dolarjev na 200 milijonov. Naslednje dejanje Woodrowa Wilsona na zahtevo polkovnika Housea je bilo, da prepriča kongres v nujnost ustanovitve LIGE NARODOV, ki se je kasneje preoblikovala v ZDRUŽENE NARODE. Tako je bil opravljen še eden od odločnih korakov Iluminatov v smeri svetovne prevlade.

Des Griffin opisuje prvo svetovno vojno z zornega kota Iluminatov takole:
· »1. Ameriška politika nevmešavanja in nevtralnosti, ki jo je tako zgovorno razložil George Washingtom v svojem poslovilnem sporočilu (Farewell message), in je dobila uradno potrditev v Monroevi doktrini, je preminula. Ustvarjen je bil precedens – čeprav z gigantsko prevaro – za uporabo Amerike kot vojaškega orodja v rokah mednarodnih bankirjev.
· 2. Carska Rusija, že dolgo trn v peti denarnih monopolistov, je bila uspešno odstranjena iz svetovne scene. To je v svojem znamenitem pismu Mazziniju že sedeminštirideset let prej napovedal vrhovni Iluminist Albert Pike.
· 3. Prva svetovna vojna je ustvarila astronomske nacionalne dolgove državam, ki so v njej sodelovale. Ti dolgovi so ‘pripadli’ mednarodnim bankirjem, ki so, kot smo videli, organizirali in uprizorili celotno predstavo. »Gledališča vojne« so se vedno izkazala za izjemno dobičkonosna za njihove upravitelje in tiste, ki so jih financirali!«

Versajski sporazum je prav tako temeljil na Rothschildovih načrtih. Na ameriški strani je stala Rothschildova marioneta Woodrow Wilson s svojima svetovalcema in Rothschildovima agentoma polkovnikom Houseom in Bernardom Baruchom, na angleški strani, natančneje na strani KRONE, je bil Lloyd George, član Odbora tristotih, s svojim svetovalcem PHILIPOM SASSOONOM, neposrednim potomcem Amschela Rothschilda in članom angleškega sveta Privy Council. Francija je imela v svoji delegaciji ministrskega predsednika Clemenceaua in GEORGEA MANDELA. Mandela, rojenega JEROBEAM ROTHSCHILD, so pogosto nazivali francoski Disrael (britanski ministrski predsednik v 19. st., op.p.), in s tem je bil krog dopolnjen. Polkovnik House, ki je bil na višku svojih moči, je bil osrednja figura mirovne konference. Nekoč je prispel Clemenceau, ko je bil predsednik Wilson s Houseom. Wilsona so pozvali, da zapusti sobo. House in Clemenceau pa sta nadaljevala pogovor sama. Philip Snowden opisuje pogajanja takole: »Pogajanje bi moralo zadovoljiti bandite, imperialiste in militariste. Je smrtni udarec tistim, ki so pričakovali, da bo konec vojne prinesel mir. To ni mirovno pogajanje, temveč napoved nove vojne. Je izdaja demokracije in padlih v vojni. Pogajanje razkriva resnične cilje zaveznikov.«

Lloyd George je izjavil: »Napisali smo dokument, ki zagotavlja, da bo čez 20 let vojna. Ko narodu (Nemčiji) postaviš pogoje, ki se jih nikakor ne more držati, ga prisiliš, da prekrši dogovor ali pa gre v vojno.« Zdaj vemo, kdo je bila skupina ljudi izza Versajske pogodbe in kakšni so bili njeni cilji. Prisotnost ROTHSCHILDOVIH agentov na Versajski mirovni konferenci se ne da pojasniti kot naključje. ROCKEFELLERJEVO MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Iluminati so izzvali prvo svetovno vojno z namenom, da bi po njenem koncu vzpostavili svetovno vlado. Če bi uspeli že takrat, bi naslednje vojne ne bile potrebne.

Po zaustavitvi ognja, 11. novembra 1918, sta WOODROW WILSON in njegov svetovalec polkovnik HOUSE prišla v Evropo, v upanju, da tam v okviru Lige narodov ustanovita svetovno vlado. Wilsonovih »štirinajst točk« pa je, zaradi enakovredne določitve krivde, izgubilo pomen, in tako je načrt propadel. Zato se je leta 1919 HOUSE srečal s pripadniki skrivne organizacije Okrogla miza. Postalo je očitno, da morajo svoj sistem znatno razširiti, če želijo doseči svoj cilj. Po ustanovitvi RIIA-e v Angliji, so se odločili, da tudi v Združenih državah potrebujejo podobno organizacijo. Zato je polkovnik House, kot gostitelj skupine Okrogla miza, sklical – med mirovno konferenco leta 1919 v Parizu! – najbistrejše glave Wilsonovega »možganskega trusta«, da oblikujejo skupino, ki se bo ukvarjala z mednarodnimi zadevami. Ta skupina se je vrnila iz Pariza v London in bila leta 1921 poimenovana Svet za zunanje zadeve (Council on Foreign Relations – CFR). Člani CFR so bili Američani, jedro organizacija pa je tvorila Okrogla miza. Danes je CFR skupaj s TRILATERALNO KOMISIJO – najvplivnejša, v ozadju delujoča organizacija v ZDA. Tako CFR kot Okrogla miza podpirata banka J. P. Morgan & Co. Bank, kar pojasnjuje zakaj je J. P. Morgan igral pomembno vlogo pri njeni ustanovitvi. Najožji krog CFR tvori red »Skull & Bones«.

Skrivna združenja

vir: misteriji.net

Share:

Author: marcus

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.