Dr. Royal Raymond Rife

Ste že slišali kdaj zanj? Verjetno ne, saj je splošni javnosti skorajda neznan, čeprav ga njegovo neverjetno odkritje uvršča v sam vrh genijev človeške zgodovine. Kaj je sploh bilo njegovo življenjsko delo in zakaj ga ne pozna cel svet?

Sijajni znanstvenik dr. Royal Raymond Rife se je rodil leta 1888. Po zaključenem študiju na Univerzi Johns Hopkins v Baltimorju v ZDA je bilo njegovo znanstveno delo usmerjeno v razvoj nove tehnologije, ki se danes uporablja v optiki, elektroniki, radiokemiji, biokemiji, balistiki in letalstvu. Nič ne pretiravamo, če rečemo, da je sam razvil takrat popolnoma novo znanost – bioelektrično medicino. Za svoja odkritja je prejel 14 uglednih nagrad in priznanj, Univerza v Heidelbergu pa mu je podelila častni doktorat za zasluge.

Dr. Rife je skoraj vse svoje življenje posvetil konstruiranju in izdelovanju medicinskih aparatov. Delal je za družbo Zeiss Optics, za vlado ZDA in nekatere pokrovitelje, med katerimi je bil najbolj znan milijonar Henry Timkin. Dr. Rife je bil izjemno izobražen mož in strokovnjak na veliko področjih. Med njegova največja odkritja in izume sodijo ultravijolični mikroskop, mikrodisektor, mikromanipulator in virusni mikroskop. V svojem času je veljal za enega od najbriljantnejših umov. Že leta 1920 je prvi na svetu izdelal virusni mikroskop, ki ga je leta 1933 izpopolnil in tako je nastal univerzalni mikroskop, sestavljen iz 6 tisoč delov in s 60.000-kratno povečavo. S tem, novejšim mikroskopom je lahko opazoval žive(!) viruse in tako Raymond Rife velja za prvega človeka, ki je videl živ virus, njegovo aktivnost in mutiranje. Virus se namreč hitro spreminja, da se prilagodi okolju, in dr. Rife je med drugim preučeval tudi to, kako virus pod vplivom kancerogenih snovi pretvarja zdrave celice v tumorske. In to v časih, ko so nekateri znanstveniki še trdili, da mikroorganizmi ne obstajajo.

Dr. Rife in njegov mikroskop

Rife je že v tistem času odkril virus raka in ga poimenoval Cryptocides Primordeales (leta 1948 ga je nato Virginia Livingston v svojih objavah preimenovala v Progenitor Cryptocides, ne da bi sploh omenila dr. Rifea ali se sklicevala na njegove raziskave). Da bi lahko potrdil svoje odkritje, je dr. Rife s tem virusom okužil 400 laboratorijskih podgan in vse so razvile rakasto obolenje. S svojo metodo je zatem ozdravil vseh 400. Poskuse in postopke je zelo natančno dokumentiral, v njegovem znanstvenem delu ni manjkalo posnetkov, fotografij, poročil in zapisov o raziskavah. Rifeov laboratorij so pogosto obiskovali drugi zdravniki in študenti, ki so si želeli osebno ogledati njegove poskuse in žive viruse. Podpirali so ga številni znanstveniki in zdravniki, med njimi tedaj najuglednejši in mednarodno priznani E.C. Rosenow, dr. Milbank Johnson, A. Kendall, dr. George Dock, A. Foord, R. Klein-Schmidt, R. T. Hamer, W. Morrison, G. Fischer, E. Kopps, K. Meyer, M. Zite in še mnogi drugi. Dr. Rife pa se ni preveč oziral na razprave, ki so se odvijale o njegovem odkritju, saj ga slava in čast nista zanimali, vso svojo pozornost je raje namenil izpopolnjevanju metode za uničenje virusov. Za to je uporabljal enako metodo kot za opazovanje živih virusov, t. j. resonanco (natančen postopek je podrobno opisan na internetu). S povečanjem intenzivnosti frekvence, ki je resonirala z naravno frekvenco virusa, je povečal oscilacijo virusa, kar je povzročilo njegov razpad, pri tem pa so vsa okoliška tkiva ostala nespremenjena, torej nič stranskih učinkov. (Na tej strani si lahko pogledate filmček, kako »raznese« enocelični organizem paramecij: http://www.rife4life.co.nz/). Tako je Rife vložil ogromno časa in truda v odkrivanje frekvenc, ki uničujejo herpes, otroško paralizo, meningitis, tetanus, gripo in celo vrsto drugih nevarnih mikroorganizmov.

Leta 1934 je Univerza Južne Kalifornije ustanovila posebno medicinsko komisijo, da bi potrdila odkritja dr. Rifea. Iz bolnišnice v Pasadeni so v Rifeov laboratorij pripeljali 16 pacientov z diagnozo raka v zadnjem stadiju. Ekipa zdravnikov je spremljala paciente med terapijo, po 90 dneh pa naj bi ocenila njihovo zdravstveno stanje, če bodo še živi. Komisija je tako po 90 dneh terapije potrdila, da je od 16 pacientov 14 zdravih. Dva pacienta sta nadaljevala z zdravljenjem in po enem mesecu tudi pri njiju o raku ni bilo več sledu. Zdravniška komisija je potrdila, da je Rifeova terapija 100-odstotno uspešna.

Da bi izrekli priznanje genialnemu odkritju dr. Rifea, je 44 najboljših zdravnikov iz ZDA 20. novembra 1931 pripravilo slavnostni banket na posestvu dr. Milbanka Johnsona. Tam so zdravniki Rifeovo terapijo proglasili za »konec vseh bolezni«.

Vendar pa so nato do leta 1939 skoraj vsi ti ugledni zdravniki in znanstveniki zanikali, da so sploh kdaj poznali dr. Rifea. Kaj se je zgodilo? Zakaj taka »izguba spomina«? Kaj dejansko pomeni, če nekdo odkrije zdravilo za vse bolezni?

Novica o »koncu vseh bolezni« je prispela do dr. Morrisa Fishbeina, ki je leta 1934 postal večinski lastnik ameriškega medicinskega združenja American Medical Association (AMA) in je imel zelo vplivne zveze v politiki. Jasno je bilo, da je Rifeova terapija učinkovita in zelo poceni, potrebovala je samo napravo in nekaj elektrike. Fishbein je tako k dr. Rifeu poslal svojega odvetnika s »ponudbo, ki je ni mogoče zavrniti«. A dr. Rife jo je gladko zavrnil. Kmalu zatem so v Rifeov laboratorij v San Diegu vlomili in odnesli vse zapiske, posnetke in fotografije. Kdo je to storil, ni dokazano. Dr. Rife je poskušal nadomestiti izgubljene podatke, a so ponovno vdrli v njegov laboratorij in uničili neprecenljivi univerzalni mikroskop.

Nato je bil v Laboratoriju Burnett v New Jerseyu, vrednem nekaj milijonov dolarjev, v katerem so zdravniki pripravljali postopke za potrditev rezultatov Rifeovega odkritja, preden naj bi bili uradno objavljeni, podtaknjen ogenj. Zadnji udarec je bila še nezakonita zaplemba vsega, kar je ostalo v laboratoriju dr. Rifea. Zdravniki, ki so se postavili v bran dr. Rifeu, so izgubili dotacije in privilegije, veliko denarja pa je bilo vloženega tudi v to, da so tisti, ki so poznali njegovo terapijo, nanjo hitro »pozabili«. Tako je Arthur Kendall, direktor Northwestern School of Medicine, dobil na svoj račun četrt milijona dolarjev (za tiste čase velike gospodarske krize je bil to ogromen znesek), se nenadoma »upokojil« in umaknil v Mehiko.

Uglednega strokovnjaka dr. Georgea Docka so »utišali« z radodarno dotacijo in najvišjimi priznanji na področju medicine. Edino podjetje, ki je izdelovalo Rifeove naprave, Beam Rays Inc., je tožil v njem zaposleni inženir (pozneje se je izkazalo, da ga je financiral lastnik večje farmacevtske družbe) in podjetje je kljub dobljeni tožbi bankrotiralo zaradi pravnih stroškov. Predstavniki AMA so obiskovali zdravnike, ki so uporabljali Rifeove naprave, in jim grozili, da jih bodo izbrisali iz registra, če ne prenehajo izvajati terapije. Medicinski časopisi, ki so jih večinoma financirale farmacevtske družbe, nadzorovala pa AMA, niso želeli objavljati člankov o Rifeovi terapiji. Na koncu so dr. Rifea vsi, razen dr. Couchea in dr. Johnsona, pustili na cedilu.

Dr. Rife je uvidel, da njegovo življenjsko delo in odkritja – posvetil jim je 50 let svojega življenja – niso samo ignorirana, ampak naj bi bila tudi »pokopana« z njim. V drugi polovici svojega življenja je bil Rife priča razvoju od konjske vprege do reaktivnih letal, videl je, kako obolelost za rakom v ZDA strmo narašča in kolikšne zaslužke kujejo z zdravili za bolezni, ki jih je sam dokazano pozdravil. Kot primer, v nekem obdobju je bilo vloženih 176.500 prošenj za odobritev zdravila. Tista, ki so pokazala »ugodne« rezultate pri eni šestini(!) odstotka primerov, so bila odobrena za prodajo. Dr. Rife je preostanek življenja preživel zapuščen, saj se sam ni mogel boriti proti veliki mašineriji. Uteho je iskal v alkoholu in umrl leta 1971 v 83. letu starosti.

Na srečo pa njegovo delo ni umrlo z njim. Rifeovi učenci so skrivaj nadaljevali z raziskavami na področju bioresonančne medicine. Več zdravnikov in inženirjev je rekonstruiralo njegove naprave in leta 1986 je Barry Lynes objavil knjigo »Zdravilo za raka, ki je res učinkovalo« (The Cancer Cure That Worked) ter druga gradiva o dr. Rifeu in njegovem izjemnem dosežku.

Raziskave dr. Rifa so nadaljevali drugi znanstveniki, med njimi dr. Beck, dr. Lakhovski in tudi Hulda R. Clark, katere knjiga »Terapija za vse bolezni« je prevedena tudi v slovenščino in jo imamo tudi v naši knjižnici (s primeri diabetesa, visokega krvnega pritiska, napadov božjasti, sindroma kronične utrujenosti, migrene, Alzheimerjeve bolezni, Parkinsonove bolezni, multiple skleroze itd.). Na seznamu, ki ga vsako leto dopolnjujejo zdravniki z vsega sveta, je zdaj že več kot 500 bolezni, ki jih je mogoče zdraviti s pomočjo frekvenc (resonance).

Izbrala in prevedla Nives Mahne Čehovin

Več virov (v angleščini jih je na internetu res veliko, slovenski viri so večinoma prevodi teh):
♥ 1) Rife Research, Europe: http://www.rife.de/; ♥ 2) http://www.whale.to/v/rife.html; ♥ 3)
http://www.unsolvedrealm.com/2012/02/26/suppressed-inventions-royal-raymond-rife-the-cure-for-mostdiseases/; ♥ 4) http://rense.com/general31/rife.htm; ♥ http://www.rife4life.co.nz/

VIR: alkimist.net, zapper-pro.si

Share:

Author: marcus

17 thoughts on “Dr. Royal Raymond Rife

 1. Discovering your website made my day. Brimming with
  knowledgeable content and witty commentary, which isn’t easy
  to come by these days. cherish the time you’ve put into your posts.

  Your post is captivating. You present a novel viewpoint that is ignited my interest.
  Can’t wait to seeing what you post next.
  I simply had to leave a comment. Your articles speak with me on a personal level.

  If you’re thinking about offering a newsletter, sign me up!
  It would be a joy to have your insights delivered right to my inbox.

  Your article struck a chord with me. It’s not every day you come
  across a website that prompts you to reflect.
  I’m excited to see more of your work and urge you to carry
  on with your passion.
  Your article felt like a breath of fresh air.
  With an overwhelming amount of information online, it’s great to read content
  that’s as meaningful and articulate as yours. Keep it up

  This syntax provides a variety of options for creating a positive and
  encouraging blog comment that compliments the author’s work and expresses a desire
  to continue engaging with their content.

  Every once in a while, I come across a blog that truly stands out with its depth
  of insight. Yours is undoubtedly one of those rare gems.
  The way you weave your words is not just educational but
  also remarkably entertaining. I commend the dedication you show towards your craft and eagerly anticipate your future
  posts.

  In the vast expanse of the digital world, it feels rewarding to encounter a creator who puts so much heart
  into their work. Your posts don’t just offer knowledgeable takeaways but also provoke meaningful dialogue.
  Please consider me a lifelong fan from this point forward.

  Your blog has become a go-to resource for me, which leads me to check it frequently for new content.
  Each post is like a lesson in the topic at hand, delivered with crispness and humor.

  Would you consider offering a subscription service or
  a monthly newsletter? I am keen to get more of your knowledge directly to
  my inbox

  Your distinctive approach to issues is both refreshing and rare, it’s immensely appreciated in the modern internet landscape.
  Your ability to break down complex concepts and present them
  in a user-friendly way is a skill that should be celebrated.
  I look forward to your future publications and the discussions they’ll
  inspire.

  Finding a blog that acts as both a mental workout
  and a warm discussion. Your posts do just that, offering a rich blend of intellectual stimulation and emotional resonance.
  The readership you’re nurturing here is evidence to your influence and proficiency.

  I’m eager to see where you’ll take us next
  and I’ll be following along closely.

  Having dedicated several hours diving into the myriad corridors
  of the internet today, I feel compelled to express that your blog is like a lighthouse in a sea of
  information. Never before have I encountered such a collection of compelling content that resonate on a substantial level.
  Your ability for elucidating complex subjects with grace and keen insight is commendable.
  I’m eagerly waiting for your next publication, anticipating it will
  enhance my understanding even further.

  In our modern digital era, where content is plentiful, your blog emerges as
  a pillar of authenticity. It’s a joy to behold a space of the web that
  is dedicated to cultivating intellectual growth. Your
  well-crafted posts spark a desire for learning
  that many of us crave. Please let me know if there’s an option to subscribe for direct notifications, as I wouldn’t want to miss any insightful post.

  Your online presence is a true reflection of what passionate writing
  is all about. Each article you compose is laden with priceless
  takeaways and rich narratives that keep me thinking long after I’ve finished reading.
  Your narrative is a refreshing voice to the sometimes chaotic digital landscape.

  Should you decide to an exclusive subscription, count me as a committed member to join. Your work is worth supporting.

  I am visiting to your blog time and again, drawn by the
  standard of discourse you initiate. It’s clear that your blog is more than a medium for sharing thoughts; it’s a gathering for curious minds who seek meaningful engagement.

  Your dedication toOf course!

  When I started reading your blog, I knew it was something special.
  Your skill to plunge into intricate topics and clarify them for your readership is truly noteworthy.
  Each entry you release is a wealth of knowledge, and I constantly find myself excited to see what you’ll explore
  next. Your commitment to excellence is clear, and I
  anticipate that you’ll persist providing such invaluable
  content.

  Your blog serves as a lighthouse in the sometimes turbulent
  seas of online content. Your deep dives into varied subjects are not only informative but
  also extremely captivating. I appreciate the way you combine thorough
  research with relatable examples, producing
  posts that are both enlightening and enjoyable. If there’s a way to sign up for updates your blog or enter a newsletter subscription, I would be grateful to be informed of your latest musings.

  As a content creator, I’m motivated by the enthusiasm you put into
  each article. You have a talent for making even the most esoteric topics accessible and
  intriguing. The way you break down concepts and relate them to larger contexts
  is nothing short of skillful. Please tell me if you have any webinars
  or digital resources in the works, as I would jump at the chance to learn from your
  expertise.

  It’s rare to find a blog that hits the mark with both the intellectual and
  the personal. Your posts are written with a level of insight that addresses the core of the
  human experience. Every time I check your blog, I leave feeling enriched and stimulated.
  I’m keen to know whether you plan to

  As soon as I commenced perusing your blog, I could tell it was something unique.
  Your ability to delve into intricate topics and unravel them for your readership is truly noteworthy.

  Each post you publish is a repository of insights, and I constantly
  find myself excited to read what you’ll uncover next.
  Your dedication to quality is apparent, and I anticipate
  that you’ll persist offering such valuable insights.

 2. Hey there! I could have sworn I’ve been to this blog
  before but after browsing through some of
  the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m
  definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 3. Hello, i believe that i noticed you visited my weblog so
  i came to return the choose?.I’m trying to to find issues to enhance my site!I suppose
  its good enough to make use of some of your concepts!!

 4. Good blog you have got here.. It’s hard to find good quality writing like yours nowadays.
  I seriously appreciate individuals like you! Take care!!

 5. Hi are using WordPress for your blog platform? I’m new to
  the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any
  coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 6. Hi! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa?

  My blog goes over a lot of the same subjects as yours and
  I feel we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to shoot
  me an e-mail. I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!

 7. What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely helpful and it has helped me out loads.
  I am hoping to contribute & help other customers like its
  aided me. Good job.

 8. Excellent post. I was checking continuously this weblog
  and I am impressed! Very helpful info specially the last phase 🙂
  I maintain such info a lot. I used to be seeking this particular information for a
  very long time. Thanks and best of luck.

 9. 1xbet es una plataforma de apuestas en línea líder que ofrece una amplia gama de opciones de entretenimiento. Para aprovechar al máximo tu experiencia en 1xbet, es crucial utilizar un código promocional 1xbet. código de bono 1xbet Con el código promocional 1xbet, puedes acceder a increíbles ofertas como giros gratis, apuestas gratuitas y bonos de bienvenida. Hoy, te ofrecemos el código promocional 1xbet más reciente que te brindará beneficios exclusivos. ¿Estás listo para disfrutar de todas las emocionantes oportunidades que 1xbet tiene para ofrecer? No esperes más y utiliza nuestro código promocional de bono de bienvenida de 1xbet para comenzar a ganar. ¡Regístrate hoy mismo y aprovecha al máximo tus apuestas con el mejor código promocional para 1xbet!

 10. Бонусное предложение активно до конца 2023 года. Фрибет – это бесплатные ставки на некоторое количество пари в букмекерской конторе 1xbet, которые выдается, если ввести в процессе регистрации промокод 1xbet на сегодня, рабочий промокод 1хбета затем – целиком заполнить анкету игрока в своем личном кабинете и подтвердить номер мобильного телефона. С помощью бесплатной ставки за 1xbet промокод вы можете делать ставки на любые виды спорта, однако учтите, что у 1xbet фрибета есть свои условия отыгрыша. Приветственный бонус 1Хбет. Во время регистрации на 1xbet бетторы могут выбрать стартовый бонус – для ставок на спорт или для игры в казино. Промокоды 1xBet на сегодня. Не ошибемся, если скажем, что компания является одним из лидеров на рынке букмекерских услуг по количеству и разнообразию бонусных предложений. Белорусские бетторы могут воспользоваться всем их спектром. Промокод «1хБет» при регистрации дает право новым бетторам получит 100% бонус на первый депозит, но не более 200 BYN (бел. рублей). Например, при пополнении баланса на 100 BYN сверху клиент получает аналогичный бонус. Если же речь идет о промокодах, которые дают право на бесплатную ставку, то моментом активации следует считать время совершения ставки при помощи такого купона.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.